Disclaimer voor flyball.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van flyball.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Belgische Flyball Belge vzw. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belgische Flyball Belge vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Belgische Flyball Belge vzw.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Belgische Flyball Belge vzw te mogen claimen of te veronderstellen.

Belgische Flyball Belge vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Belgische Flyball Belge vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van flyball.be op deze pagina.

Gebruik van cookies op deze site

Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies. Als je je als gebruiker op de website van Belgische Flyball Belge vzw registreert, ga je ermee akkoord dat Belgische Flyball Belge vzw noodzakelijke cookies opslaat op de harde schijf. Dat is nodig om op een veilige manier je identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot jouw persoonlijke informatie.  Als je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.